O nama

Hirudo Verbana je jedna od nekoliko farmi Srbiji koja ima licencu od strane ministarstva Zaštite životne sredine za uzgajanje i prodaju medicinske pijavice na domaćem i stranom tržištu. Da bi se izvoz ili prodaja obavila potrebno je da kupac i prodavac imaju CITES dozvole.

Gajenje medicinske pijavice (Hiduro medicinalis) medicinske pijavice su postale ugrožene vrste u celom svetu iz puno razloga. Poslednjih nekoliko decenija zbog sve većeg značaja i upotrebe u medicini i kozmeniti povećala se potražnja za medicinskim pijavicama. Danas se medicinske pijavice uspešno gaje na farmama i uzgajalištima koja odgovaraju njihovim privatnim uslovima.

Mlade jedinke od godinu dana postižu težinu od 0,5g do 0,6g. Na kraju druge godine života obično su teške od 1,4g do 1,8g. A na kraju treće godine života 2,4g i više. Pijavice postaju polno zrele na kraju druge godine.